Privacybeleid

Privacybeleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Policy wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Onze praktijk houdt zich daarom in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt:
  • vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik dit nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteer.

Doelen waarvoor de praktijk klant gegevens verwerkt:

  • voor gebruik in relatie tot de behandeling in de praktijk
  • promotiedoeleinden voor de praktijk – acties, aanbiedingen e.d.
  • individuele promoties bij bijzondere gebeurtenissen als verjaardagen

Praktijk voor Natuurgeneeskunde Terry is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

Voor meer informatie over de wet AVG kunt u de link volgen.

avg_in_een_notendop

Ontevreden?

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg?
We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons.